“ครองใจคน” หลากหลายเหตุผลที่คนไทยรัก “ในหลวง”

ในหลวง โบกพระหัตถ์ ครองราชย์ 

ครองใจคน” หลากเหตุผลที่คนไทยรัก ในหลวง

“…. ผมเคยอยู่มาแล้วหลายแผ่นดิน แต่ก็ไม่เคยเห็นว่าพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินใดที่คนทั้งเมืองเขาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ ให้ความเคารพบูชาอย่างสนิทสนมอย่างทุกวันนี้… พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก่อน ๆ ทรงครองแผ่นดิน แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลนี้ทรง “ครองใจคน..”

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 

 

ในหลวง พัฒนา พระราชดำริ“เดิมพันของเรานั้นสูง”